Erhverv

Det skal være nemt at være selvstændig og NEM Forsikring A/S hjælper dig med dine erhvervsforsikringer

Skræddersyet forsikring

Kontakt os og vil vil sørge for, at en assurandør fra NEM Forsikring A/S vil kontakte dig. Du får en forsikring der er tilpasset det aktuelle marked. Det er samtidig din sikkerhed for, at du ikke betaler mere end nødvendigt for en dækning der er for omfattende, eller at du omvendt udsætter dig for underforsikring.

 

Forsikringerne kan fx omfatte

 • Forsikring af erhvervsbygninger
  Bygninger hvori der foregår erhverv
 • Erhvervsansvar
  Forsikringen dækker både dit og dine ansattes erstatningsansvar hvis man påfører skade på andre eller deres ting. Dog er der situationer hvor den ikke dækker, fx hvis man laver skaden med vilje.
 • Forsikring af erhvervsløse 
  Lager af råvarer, færdiglager, maskiner, inventar m.v.
 • Forsikring af drifttab
  Mister du din omsætning som følge af den dækningsberrigede skade, på fx varelager, har du mulighed for at få dit tab dækket
 • Transportforsikring
  Du har mulighed for at forsikre dine varer med en transportforsikring – både når de kommer fra din leverandør, og når du selv sender dem videre til dine kunder.
 • Arbejdsskadeforsikring 
  Har du ansatte, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring. Den dækker skader, der påføres den ansatte i arbejdstiden.
 • Køretøjer 
  Køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, dækkes under denne police.           

 

Ønsker du et tilbud på erhvervsforsikringer