Indboforsikring - indbo og ansvar

Både indbo- og ansvarsforsikring er inkluderet i indboforsikringen. Derudover kan du sammensætte forsikringen så den dækker lige netop dine behov

Hvem er forsikret

Indboforsikringen omfatter dig, din ægtefælle/samlever og børn. Forsikringen omfatter også udeboende børn under 21 år, hvis de bor alene og ikke har fastboende børn.

 

Få forsikret dine ting og dit ansvar - før skaden sker

Indboforsikringen dækker dine ting ved f.eks. tyveri, brand, elskade og vandskade, og den betaler, hvis du er ansvarlig for skader på andre eller deres ting. Forsikringen indeholder også en rejsegods- og retshjælpsforsikring.

 

Din indbogenstande dækkes uden sumbegrænsning. Du skal kun tænke på, om du har genstande, der koster mere end 60.000 kr. pr. genstand (indeks 2010). Har du det, kan du tilvælge en højere sum. For enkelte typer genstande er grænsen dog lavere end 60.000 kr.

 

Ansvarsforsikringen er så at sige familiens sikkerhedsnet. Den træder til, hvis en i familien kommer til at forvolde skade på personer eller andres ting. Kommer du fx til at gå ud foran en cyklist, så cyklisten vælter og kommer til skade, træder din ansvarsforsikring i kraft. Den dækker de skader, der er sket på såvel cykel som cyklist.

 

Tilvalgsdækninger

Det er meget forskelligt, hvilke ting man har og hvor meget de har kostet. Afhængigt af dine behov kan du derfor vælge de tilvalgsdækninger på indboforsikringen, der passer netop dig:

 

  • Udvidelse af sum pr. enkeltgenstand
  • Cykelkaskoforsikring
  • Dækning af glas og kummer, når du bor til leje 
  • Dækning for dit værktøj (som du anvender i dit erhverv) udover standarddækningen
  • Dækning af pludselige og uventede skader på dit indbo (pludselig skade), som ikke er dækket under grunddækningen
  • Dækning af skader, der sker i dine elektriske apparater (elektronikdækning), der ikke skyldes brand, kortslutning eller lynnedslag
  • Psykologisk krisehjælp
  • Årsrejseforsikring til hele verden, 60 dage pr. rejse
  • Rejseafbestillingsdækning

 

Fordele med helkunderabat

Du får helkunderabat, hvis du har en indboforsikring samt en ulykkesforsikring, en bilforsikring eller en husforsikring.

 

 

Få et tilbud

Få et samlet tilbud, der passer til dine behov.  

 

Vil du ændre din forsikring?