Rejse- og afbestillingsforsikring

Hos os kan du rejse sikkert ud i verden. Årsrejseforsikringen og afbestillingsforsikringen dækker alle årets ferierejser i hele verden.

Rejs uden bekymringer

Har du en årsrejseforsikring hos os dækker vi hele din husstand, når I rejser ud i verden. Du kan kombinere det med afbestillingsforsikring.

 

Årsrejseforsikring Verden gælder hele året 

 • Ved rejser på op til 60 dages varighed 
 • Dækker alle dine/husstandens ferierejser i hele verden 
 • Den tegnes som tillæg til din indboforsikring.

Årsrejseforsikringen Verden dækker

 • Sygdom og hjemtransport
 • Smertestillende tandlægebehandling
 • Krisehjælp
 • Evakuering
 • Eftersøgning og redning
 • Overfald
 • Hjemkaldelse
 • Tilkaldelse og sygeledsagelse
 • Forsinket fremmøde
 • Hjemtransport af egen bil
 • Bagageforsinkelse
 • Erstatningsrejse
 • Ferieboligforsikring
 • Sikkerhedsstillelse

 

Du får et forsikringskort med telefonnummeret til vores alarmcentral, SOS International, som du kan tage med på rejsen. Alarmcentralen er døgnbemandet og de kan hjælpe dig i hele verden.

 

 

 

Afbestillingsforsikring dækker hvis rejsen ikke kan påbegyndes

 •  Ved dødsfald, akut sygdom eller tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse
 • Hvis du har haft indbrud eller brand i hjemmet umiddelbart inden afrejsen m.v.
 • Forsikringen dækker den del af rejsens pris, som ikke kan refunderes ved afbestillingen.

Mere info

Få tilbud på rejseforsikring.

Du kan downloade betingelserne for vores Årsrejseforsikring Verden og Afbestillingsforsikring.