Anmeld ledighed

Bliver du ledig, får du udbetalinger fra Lønsikring, hvis du anmelder din ufrivillige ledighed og opfylder bestemte betingelser.

Er du nystartet/iværksætter? 

Betingelser for at få Lønsikring

Lønsikring dækker ikke, hvis du bliver sagt op eller bliver ledig inden de første 12 måneder (365/366 dage) efter, du har tegnet forsikringen. Der kan også være situationer, hvor du har ret til dagpenge men ikke kan få Lønsikring. Læs mere om undtagelserne

Sådan anmelder du kommende ledighed

Du skal senest 14 dage efter, du har modtaget din opsigelse, sende anmeldelse af kommende ledighed. 

Anmeldelsen finder du på Mit Krifa: Anmeldelse af kommende ledighed

Du skal i øvrigt huske, at selvrisikoperioden på 30 dage på din Lønsikring først begynder, når du har meldt dig ledig hos dit Jobcenter. 

Husk løbende at anmelde ledighed 

Så længe du er ledig, indsender dit dagpengekort og modtager dagpenge, vil vi give oplysningerne videre til Krifa Forsikring A/S. 

Du må arbejde i selvrisikoperioden

I selvrisikoperioden på 30 dage må du arbejde alt det, du vil - uden at det påvirker dine fremtidige udbetalinger fra Lønsikring. 

Arbejde i udbetalingsperioden

Hvis du som fuldtidsforsikret får et arbejde på 29,6 timer eller derunder om ugen og har ret til supplerende dagpenge, kan du stadig modtage udbetalinger fra Lønsikring. Udbetalingerne fra Lønsikring vil dog være mindre, sådan at din løn, de supplerende dagpenge og din Lønsikring tilsammen ikke overstiger det beløb, der svarer til 80 procent af din tidligere løn.

Hvis du får et arbejde i udbetalingsperioden, er det vigtigt, at du kontakter Krifa Forsikring A/S, før du begynder på arbejdet.