Anmeld ledighed

Bliver du ledig, får du udbetalinger fra Lønsikring, hvis du anmelder din ufrivillige ledighed og opfylder forsikringsbetingelserne.

Er du selvstændig? 

Sådan anmelder du kommende ledighed

Senest 14 dage efter, du har modtaget din opsigelse, skal du sende os en anmeldelse af kommende ledighed. 

Anmeldelsen finder du på Mit Krifa: Anmeldelse af kommende ledighed

Selvrisikoperioden

Husk, at selvrisikoperioden på 30 dage først begynder, når du har meldt dig ledig hos dit jobcenter. Du må gerne holde ferie eller arbejde i selvrisikoperioden. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i selvrisikoperioden påvirker ikke din udbetaling af Lønsikring.

Arbejde i udbetalingsperioden

Hvis du som fuldtidsforsikret får et deltidsarbejde, og har ret til supplerende dagpenge, kan du stadig få udbetalinger fra Lønsikring. Udbetalingerne fra Lønsikring, din løn, og de supplerende dagpenge må højst svare til 90 % af din tidligere bruttoløn, minus AM-bidrag.

Hvis du får et arbejde i udbetalingsperioden, er det vigtigt, at du kontakter Krifa Forsikring A/S, før du begynder på arbejdet.