Sådan dækker Lønsikring

Lønsikring dækker, hvis du bliver ufrivilligt ledig.

Hvor meget får du udbetalt?

Du skal have haft Lønsikring i 12 måneder for at være dækket i tilfælde af, at du bliver ledig. Udbetalingen af dagpenge og Lønsikring må højst udgøre 90 % af din hidtidige bruttoløn, minus AM-bidrag.

Du kan få udbetalinger i tre perioder i tilfælde af, at du bliver ledig. Hver periode må være op til 12 måneder.

Hvornår får du den første udbetaling?

Lønsikring er bagudbetalt ligesom dagpenge. Når du bliver ledig, er der en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor du ikke får udbetalt Lønsikring. Herefter udbetaler vi Lønsikring hver måned sammen med dine dagpenge.

I diagrammet kan du se, hvad Lønsikring kan betyde for din indtægt. 


Selvrisikoperioden

Selvrisikoperioden er 30 dage. Du må gerne holde ferie eller arbejde i selvrisikoperioden. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i selvrisikoperioden påvirker ikke din udbetaling af Lønsikring.

Arbejde i udbetalingsperioden

Hvis du får et deltidsarbejde, og har ret til supplerende dagpenge fra a-kassen, kan du stadig få udbetalinger fra Lønsikring. Udbetalingerne fra Lønsikring, din løn og de supplerende dagpenge må højst svare til 90 % af din tidligere bruttoløn, minus AM-bidrag.

Du skal kontakte Krifa Forsikring, hvis du begynder i et job, samtidig med du får udbetaling fra Lønsikring.

Lønsikring 60+

Hvis du ønsker at forsikre dig yderligere end til dit 60. år, kan du med Lønsikring 60+ forsikre dig helt op til dit 65. år. Her kan du læse mere om  Lønsikring 60+