Fakta om Lønsikring for lønmodtagere

Her får du et overblik over Lønsikring

Hvordan er du dækket? 

Hvis du bliver ufrivilligt ledig, kan du få udbetalt Lønsikring i op til 12 måneder pr. ledighedsperiode - i højst tre ledighedsperioder. Der er en selvriskoperiode på 30 dage - herefter følger udbetalingen af Lønsikring dine dagpenge. Hvis du har fået udbetalt Lønsikring i tre ledighedsperioder, skal du have en ny kvalifikationsperiode for at få ret til en ny udbetaling. 

Kvalifikationsperiode

Du skal have haft din Lønsikring i 12 måneder, før du er dækket. I de 12 måneder må du ikke modtage en opsigelse, eller få konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt, ligesom du heller ikke må have kendskab til en kommende opsigelse på det tidspunkt, hvor du køber Lønsikring.

Arbejdskrav

For at få udbetalt Lønsikring skal du have haft mindst 12 måneders sammenhængende arbejde som lønmodtager, med mindst 16 timer om ugen. Du er ikke lønmodtager, hvis du har været ansat hos din ægtefælle, dine børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en virksomhed, du selv ejer. Det skal være fast arbejde, det vil sige, at du ikke er dækket, hvis du bliver ledig på baggrund af et vikariat, der udløber, eller en opgave- eller tidsafgrænset projektansættelse.

Købsbetingelser

Hvis du vil købe Lønsikring, gælder følgende købsbetingelser:

 • Du er medlem i Kristelig A-kasse (bliv medlem)
 • Du er lønmodtager og arbejder mindst 16 timer om ugen.
 • Du er ansat i et fast job uden tidsbegrænsning
 • Du er mellem 18 og 59 år.
 • Du arbejder og bor i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne)
 • Du er ikke ansat hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en virksomhed, du selv ejer.
 • Din arbejdsgiver modtager ikke offentlig støtte til din løn.
 • Du er ikke opsagt fra dit job og har ikke konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt.

Særlige brancher og ansættelser

Kontakt os, hvis du arbejder som privat dagplejer, døgnplejer, sæsonarbejder, taxichauffør, eksportchauffør, fisker eller provisionslønnet sælger. Så vejleder vi dig om, hvorvidt Lønsikring er relevant for dig.

Er du provisionslønnet?

Hvis du er provisionslønnet, skal du kontakte os, så vi kan beregne, hvilken dækning du skal have, så du ikke bliver overforsikret. Her kan du se eksempler på løngrupper, hvor en del af lønnen ofte er provision:

 • taxichauffører
 • sælgere
 • forsikringsagenter
 • Dobbeltdækning 

  Du skal være opmærksom på, at hvis du har andre forsikringer, der dækker ved ledighed, ud over Lønsikring, kan det i særlige tilfælde betyde en modregning i dine dagpenge. 

  Hvis du allerede har en lønforsikring

  Hvis du har en tilsvarende lønforsikring i en fagforening, a-kasse, et forsikringsselskab eller pengeinstitut og køber Lønsikring hos os, kan din anciennitet som udgangspunkt flyttes over til os. Du skal bare huske selv at opsige din anden lønforsikring.

  Skatteforhold 

  Du kan trække præmien fra i skat. Hvis du bliver ufrivilligt ledig, skal du betale skat af udbetalingen fra Lønsikring. 

  Opsigelse af forsikringsaftalen

  Du kan når som helst opsige din Lønsikring skriftligt med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel.

  Fortrydelsesret

  Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret på købet af din forsikring. De 14 dage løber fra det tidspunkt, du modtager forsikringsbetingelser og police.

  Du skal inden fristens udløb skriftligt meddele Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, at du har fortrudt købet af forsikringen. Hvis du har indbetalt præmie, og du efterfølgende gør brug af din fortrydelsesret inden for fristen, får du hele det indbetalte præmiebeløb tilbagebetalt til din NemKonto.

  Hvis du ønsker at klage

  Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, Krifa Forsikring A/S har truffet, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

  Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon 3315 8900. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S.

  Hvem står bag Lønsikring?

  Krifa tilbyder Lønsikring i samarbejde med forsikringsselskabet Fri Forsikring A/S med binavnet Krifa Forsikring A/S. Krifa er registreret i Forsikring & Pensions Agentregister, der kan ses på forsikringogpension.dk

  Forsikringsselskab 

  Dækningen for ufrivillig ledighed er tegnet i Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, CVR nr. 32894054.