Spørgsmål og svar om Lønsikring

Her finder du spørgsmål og svar om Lønsikring.

1. I hvilke tilfælde dækker min Lønsikring?

Svar: Lønsikring dækker ved ufrivillig ledighed. Ufrivillig ledighed betyder, at du er blevet opsagt fra dit job, og at din ansættelse herefter ufrivilligt er ophørt efter udløbet af den gældende opsigelsesperiode. Du skal kunne dokumentere, at du blevet opsagt, i form af en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller tilsvarende dokumentation.

Siger du selv dit job op, er du som udgangspunkt ikke omfattet af begrebet "ufrivillig ledighed".

Der er dog en undtagelse: Hvis a-kassen har givet tilsagn om, at du ikke får karantæne, hvis du siger op, betragter vi følgende fire situationer som gyldige grunde til opsigelse i relation til denne forsikring:

 • Helbred
 • Transport
 • Pasning af familie
 • Flytning som skyldes, at ægtefællen eller samleveren flytter for at overtage arbejde
Hvis du får karantæne i a-kassen, fx på baggrund af en berettiget bortvisning, er du ikke ufrivilligt ledig, og derfor ikke dækket af forsikringen.

2. Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få Lønsikring?

Svar: Du kan få udbetalinger fra Lønsikring, når du:

 • opfylder kvalifikationsperioden og arbejdskravet. Kvalifikationsperioden er 12 måneder og arbejdskravet er 12 måneders sammenhængende arbejde.
 • deltager i Job Coach-forløbet, der er et rådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job.
 • er tilmeldt jobcenteret og er til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked
 • modtager dagpenge fra Kristelig A-kasse
 • er ufrivilligt ledig og ikke har fået karantæne i a-kassen

Udbetalingen af Lønsikring følger dine dagpenge. Den første udbetaling af Lønsikring kommer, når selvrisikoperioden er udløbet. Selvrisikoperioden er på 30 dage og begynder dagen efter din opsigelsesperiode er slut, men tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcenteret.

 

3. Kan jeg købe Lønsikring?

Svar: Hvis du ønsker at købe Lønsikring, gælder følgende købsbetingelser:

 • Du er medlem i Kristelig A-kasse.
 • Du er lønmodtagerog arbejder mindst 16 timer om ugen
 • Du er ansat i fast job uden tidsbegrænsning
 • Du er mellem 18 og 59 år.
 • Du arbejder og bor i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne).
 • Du er ikke ansat hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en virksomhed, du selv ejer.        
 • Din arbejdsgiver modtager ikke offentlig støtte til din løn.    
 • Du er ikke opsagt fra dit job og har ikke konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt.

4. Må jeg afslå et jobtilbud, når jeg får udbetalt fra Lønsikring?

Svar: Hvis du siger nej til et jobtilbud og får en karantæne af a-kassen, mister du retten til Lønsikring. 

For at få udbetalt Lønsikring skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det betyder blandt andet, at du skal være villig til at tage det arbejde, som du får tilbudt. 

5. Hvornår kan jeg få udbetalt det første beløb fra Lønsikring?

Svar: Lønsikring er bagudbetalt ligesom dagpenge. Når din opsigelsesperiode er slut og du bliver ledig, er der en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor du ikke får udbetalt Lønsikring. Herefter udbetaler vi Lønsikring hver måned sammen med dine dagpenge. Selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcenteret.  

6. Jeg får supplerende dagpenge. Kan jeg tegne Lønsikring?

Svar: Nej, ikke så længe du modtager supplerende dagpenge. 

7. Jeg har en lignende forsikring i et andet forsikringsselskab. Hvordan overfører jeg min optjente anciennitet?

Svar: Har du ved købet af Lønsikring en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan vi anvende din anciennitet fra den anden forsikring til at reducere din kvalifikationsperiode såfremt du opsiger din anden forsikring. Det vil sige, at vi kan forkorte kvalifikationsperioden på 12 måneder med det antal dage, du har haft din anden, tilsvarende forsikring.

For at vi kan reducere kvalifikationsperioden på Lønsikring, skal dækningen på din anden forsikring være af minimum samme størrelse som dækningen på Lønsikring.

Hvis dækningssummen på Lønsikring er højere end dækningssummen på din tidligere forsikring, er der en kvalifikationsperiode på 12 måneder på forhøjelsen. I tilfælde af at du får brug for udbetalinger fra Lønsikring, skal du selv skaffe den nødvendige dokumentation for din tidligere forsikring.

8. Hvis jeg får udbetalinger fra Lønsikring, og samtidig får tilbudt et vikariat eller andet midlertidigt arbejde, hvad skal jeg så gøre? Og hvad betyder det for udbetalingerne?

Svar: Du skal kontakte Krifa Forsikring og meddele, at du har fået et midlertidigt job. Når vikariatet afsluttes, og du igen er ledig, genoptages de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode, du var i, inden du fik dit midlertidige job.

9. Hvordan opsiger jeg min forsikring?

Du kan når som helst opsige din Lønsikring skriftligt med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel.