Dagpenge, men ingen Lønsikring

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du har ret til dagpenge, men ikke kan få udbetalt Lønsikring.

I forsikringsbetingelserne får du det fulde overblik over de undtagelser, der er i dækningen fra Lønsikring.

Herunder får du et overblik over nogle af de vigtigste undtagelser.

Undtagelser

Vi udbetaler ikke Lønsikring, hvis: 

 • du ikke opfylder kvalifikationsperioden og arbejdskravet. Læs mere om kvalifikationsperiode og arbejdskrav.
 • du bliver ledig fra et ansættelsesforhold hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en virksomhed, du selv ejer.
 • du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder fx alle former for vikararbejde, tidsbegrænsede ansættelser eller lærlinge- og uddannelsesaftaler
 • din beskæftigelse er sæsonbestemt, og ledighed er en normal del deraf, eller hvis ledighed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde.
 • du bliver ledig som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.    
 • du har fået karantæne i a-kassen og derfor ikke er ufrivilligt ledig.
 • du selv opsiger dit job. Hvis a-kassen har givet tilsagn om, at du ikke får karantæne, hvis du siger op, betragtes følgende fire situationer dog som gyldige grunde til opsigelse i relation til denne forsikring:
 1. Helbred
 2. Transport                
 3. Pasning af familie       
 4. Flytning som skyldes, at ægtefællen eller samleveren flytter for at overtage arbejde        

 

Her kan du læse de fuldstændige forsikringsbetingelser.

Er du i tvivl om din situation i forhold til udbetaling af Lønsikring, så er du velkommen til at kontakte os.