Anmeld ledighed

Du skal anmelde din ledighed for at få udbetalinger fra Lønsikring.

Er du lønmodtager?

Betingelser for at få Lønsikring

Lønsikring dækker ikke, hvis du bliver ledig inden for de første 12 måneder (365/366 dage) efter, at du har tegnet forsikringen. 

Der kan også være situationer, hvor du har ret til dagpenge, men ikke kan få Lønsikring.

Læs mere om undtagelser

Hvordan anmelder jeg ledighed?

Hvis din virksomhed er ophørt, skal du senest 3 uger efter du er blevet ledig sende anmeldelse ved ophør af virksomhed.

Du finder anmeldelsen på Mit Krifa:  Anmeldelse ved ophør af virksomhed 

Det er en forudsætning for udbetaling af Lønsikring, at du tilmelder dig Jobcentret som ledig senest 21 dage efter din sidste arbejdsdag i virksomheden. Du skal i øvrigt også huske, at selvrisikoperioden på 30 dage på din Lønsikring først begynder, når du har meldt dig ledig hos jobcenteret. 

Må jeg arbejde i selvrisikoperioden?

I selvrisikoperioden på 30 dage må du arbejde alt det, du kan - uden at det påvirker dine fremtidige udbetalinger fra Lønsikring. 

Må jeg arbejde i udbetalingsperioden?

Hvis du får et deltidsarbejde, og har ret til supplerende dagpenge, kan du stadig få udbetalinger fra Lønsikring. Udbetalingerne fra Lønsikring, din løn og de supplerende dagpenge må højst svare til 90% af din hidtidige skattepligtige indtægt minus AM-bidrag. 

Hvis du får et arbejde i udbetalingsperioden, er det vigtigt, at du kontakter Krifa Forsikring A/S, før du begynder på arbejdet. 

Hvordan anmelder jeg fortsat ledighed?

Så længe du er ledig og modtager dagpenge, skal du blot indsende dit dagpengekort til Kristelig A-kasse, som udveksler oplysninger med Krifa Forsikring A/S.