Sådan dækker Lønsikring

Lønsikring for nystartet/iværksættere sikrer din indtægt, hvis du ophører med din virksomhed og bliver ledig.

Hvor meget får du udbetalt?

Du får udbetalt den dækning, du har valgt, hver måned i op til 12 måneder. Udbetalingen af dagpenge og Lønsikring må højst udgøre 90 % af din hidtidige skattepligtige indtægt, minus AM-bidrag. Hvis du bliver ledig flere gange, dækker Lønsikring i op til tre ledighedsperioder. 

Du skal have haft Lønsikring i 12 måneder for at være dækket i tilfælde af, at du bliver ledig. 

Hvornår får du den første udbetaling?

Lønsikring er bagudbetalt ligesom dagpenge. Når du bliver ledig, er der en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor du ikke får udbetalt Lønsikring. Herefter udbetaler vi Lønsikring hver måned sammen med dine dagpenge.

I skemaet kan du se, hvad Lønsikring kan betyde for din indtægt.

Selvrisikoperioden

Selvrisikoperioden er 30 dage. Du må gerne holde ferie eller arbejde i selvrisikoperioden. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i selvrisikoperioden påvirker ikke din udbetaling af Lønsikring. 

Arbejde i udbetalingsperioden

Hvis du får et deltidsarbejde, og har ret til supplerende dagpenge, kan du stadig få udbetalinger fra Lønsikring. Udbetalingerne fra Lønsikring, din løn og de supplerende dagpenge må højst svare til 90 % af din tidligere skatteplitige indtægt minus AM-bidrag.

Du skal kontakte Krifa Forsikring, hvis du begynder i et job, i en periode hvor du får udbetaling fra Lønsikring.