Fakta om Lønsikring for nystarter/iværksættere

Her får du et overblik over Lønsikring

Hvordan er du dækket?

Hvis du bliver ledig, kan du få udbetalt Lønsikring i op til 12 måneder pr. ledighedsperiode - i højst tre ledighedsperioder. Der er en selvrisikoperiode på 30 dage - herefter følger udbetalingen af Lønsikring dine dagpenge. Hvis du har fået udbetalt Lønsikring i tre ledighedsperioder, skal du have en ny kvalifikationsperiode for at få ret til en ny udbetaling. 

Kvalifikationsperiode

Du skal have haft din Lønsikring i 12 måneder, før du er dækket. I de 12 måneder må du ikke blive ledig eller få kendskab til kommende ledighed, ligesom du heller ikke må have kendskab til kommende ledighed på det tidspunkt, hvor du køber Lønsikring. For at få udbetalt Lønsikring skal du have ret til dagpenge. 

Ingen dækning fra Lønsikring

Der er ingen dækning fra Lønsikring, hvis du er ledig som følge af:

  • Salg af virksomhed
  • Afvikling eller lukning
  • Bortforpagtning

Og du har haft virksomheden i 5 år eller mere, eller du er fyldt 55 år.

Dobbeltdækning

Du skal være opmærksom på, at hvis du har andre forsikringer, der dækker ved ledighed, ud over Lønsikring, kan det i særlige tilfælde betyde en modregning i dine dagpenge. 

Skatteforhold

Du kan trække præmien fra i skat. Hvis du bliver ledig, skal du betale skat af udbetalingen fra Lønsikring. 

Forsikringen udløber automatisk ved udgangen af det år, hvori du fylder 60 år. 

Opsigelse af forsikringsaftalen

Du kan når som helst opsige din Lønsikring skriftligt med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel.

Fortrydelsesret

Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret på købet af din forsikring. De 14 dage løber fra det tidspunkt, du modtager forsikringsbetingelser og police.

Du skal inden fristens udløb skriftligt meddele Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, at du har fortrudt købet af forsikringen. Hvis du har indbetalt præmie, og du efterfølgende gør brug af din fortrydelsesret inden for fristen, får du hele det indbetalte præmiebeløb tilbagebetalt til din NemKonto.

Hvis du bliver ledig

Hvis du bliver ledig, skal du henvende dig til Krifa Erhverv eller Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, tlf. 7227 7227. 

Hvordan klager du?

Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, Krifa Forsikring A/S har truffet, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon 3315 8900. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S.

Hvem står bag Lønsikring?

Krifa tilbyder Lønsikring i samarbejde med forsikringsselskabet Fri Forsikring A/S med binavnet Krifa Forsikring A/S. Krifa er registreret i Forsikring & Pensions Agentregister, der kan ses på forsikringogpension.dk

Forsikringsselskab

Dækningen for ufrivillig arbejdsløshed er tegnet i Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, CVR nr. 32894054