Spørgsmål og svar om Lønsikring

Her finder du spørgsmål og svar om Lønsikring.

1. I hvilke tilfælde dækker min Lønsikring? 

Svar: Lønsikring dækker ledighed.

Ledighed betyder i denne sammenhæng, at din selvstændige erhvervsvirksomhed er ophørt endeligt. Du skal dokumentere ophøret skriftligt til Kristelig A-kasse for Selvstændige. A-kassen godkender og bekræfter ophøret over for Krifa Forsikring. For at få udbetalt Lønsikring skal du modtage dagpenge fra Kristelig A-kasse. Derudover gælder følgende forsikringsbetingelser: 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, er du ledig, når din virksomhed er ophørt endeligt som følge af: 

 • salg af virksomhed 
 • bortforpagtning/udlejning 
 • forpagtning ophører 
 • konkurs 
 • betalingsstandsning 
 • panthaver står for driften inden tvangsauktion (brugeligt pant) 
 • tvangsauktion 
 • afvikling efter lukning


Bemærk at ledighed, der indtræder som følge af salg af virksomhed, afvikling efter lukning og bortforpagtning der finder sted efter, at virksomheden har eksisteret i fem år med dig som ejer og i samme branche, eller efter du er fyldt 55 år, ikke er omfattet af forsikringen. 

Det er desuden en betingelse for at få udbetalt Lønsikring, at du senest 21 dage efter din sidste arbejdsdag har tilmeldt dig på jobcenteret og står til rådighed for det danske arbejdsmarked. 

2. Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få Lønsikring?

Svar: Du kan få udbetalinger fra Lønsikring, når du:

 • opfylder kvalifikationsperioden og arbejdskravet. Kvalifikationsperioden er 12 måneder og arbejdskravet er 12 måneders sammenhængende arbejde - som selvstændig eller lønmodtager.
 • deltager i Job Coach-forløbet, der er et rådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job.
 • er tilmeldt jobcenteret og er til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked
 • modtager dagpenge fra Kristelig A-kasse for Selvstændige
 • er ufrivilligt ledig og ikke har fået karantæne i a-kassen

Udbetalingen af Lønsikring følger dine dagpenge. Den første udbetaling af Lønsikring kommer, når selvrisikoperioden er udløbet. Selvrisikoperioden er på 30 dage og begynder dagen efter din opsigelsesperiode er slut, men tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcenteret.


3. Kan jeg købe Lønsikring?

Svar: Du skal opfylde følgende betingelser for at købe Lønsikring: 

 • du er medlem af Kristelig A-kasse for Selvstændige 
 • du er mellem 18 og 55 år
 • du er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) og er beskæftiget i mere end 30 timer pr. uge 
 • du har ikke kendskab til kommende ophør af virksomhed på det tidspunkt, du køber Lønsikring
 • du er nystartet/iværksætter

4. Må jeg afslå et jobtilbud, når jeg får udbetalinger fra Lønsikring?

Svar: Hvis du siger nej til et jobtilbud og får karantæne af a-kassen, mister du retten til Lønsikring. 

For at få udbetalinger fra Lønsikring skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal være villig til at tage det arbejde, som du får tilbudt.

 

5. Hvorfor dækker Lønsikring ikke ved ledighed som følge af: 

 • Salg af virksomhed 
 • Afvikling efter lukning 
 • Bortforpagtning 
hvis virksomheden har eksisteret i mere end 5 år, eller jeg er fyldt 55 år?

Svar: Vi betragter ovenstående situationer som et valg fra din side, hvor de fleste tilfælde vil medføre en økonomisk gevinst for dig. Derfor er disse situationer ikke dækket.

 

6. Hvornår kan jeg få udbetalt det første beløb fra Lønsikring?

Svar: Lønsikring er bagudbetalt ligesom dagpenge. Når din opsigelsesperiode er slut og du bliver ledig, er der en selvrisikoperiode på 30 dage, hvor du ikke får udbetalt Lønsikring. Herefter udbetaler vi Lønsikring hver måned sammen med dine dagpenge. Selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt jobcenteret.  

 

7. Jeg har en lignende forsikring i et andet forsikringsselskab. Hvordan overfører jeg min optjente anciennitet? 

Svar: Har du ved købet af Lønsikring en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan vi anvende din anciennitet fra den anden forsikring til at reducere din kvalifikationsperiode såfremt du opsiger din anden forsikring. Det vil sige, at vi kan forkorte kvalifikationsperioden på 12 måneder med det antal dage, du har haft din anden, tilsvarende forsikring.

For at vi kan reducere kvalifikationsperioden på Lønsikring, skal dækningen på din anden forsikring være af minimum samme størrelse som dækningen på Lønsikring.

Hvis dækningssummen på Lønsikring er højere end dækningssummen på din tidligere forsikring, er der en kvalifikationsperiode på 12 måneder på forhøjelsen. I tilfælde af at du får brug for udbetalinger fra Lønsikring, skal du selv skaffe den nødvendige dokumentation for din tidligere forsikring.

8. Hvis jeg får udbetalinger fra Lønsikring og samtidig får tilbudt et vikariat eller andet midlertidigt arbejde, hvad skal jeg så gøre? Og hvad betyder det for udbetalingerne?

Svar: Du skal kontakte Krifa Forsikring og meddele, at du har fået et midlertidigt job. Når vikariatet afsluttes, og du igen er ledig, genoptages de resterende udbetalinger fra den udbetalingsperiode, du var i, inden du fik dit midlertidige job.


9. Hvordan opsiger jeg min Lønsikring?

Svar: Du skal give os besked skriftligt. Kontakt os.