Hvad koster Lønsikring

Som selvstændig skal du købe Lønsikring på baggrund af den løn, du havde som lønmodtager, inden du blev selvstændig.

Find din tidligere månedsløn som lønmodtager i tabellen og se, hvad Lønsikring koster for dig.

Når du har haft din virksomhed i to år, er det en god idé at kontakte os for regulering af din dækning i forhold til resultatet af de to år, du har været selvstændig. 

Se på krifaerhverv.dk, hvordan vi beregner din dagpengesats.

Du kan forsikre dig for op til 90 % af din tidligere skattepligtige indtægt, minus AM-bidrag.

Forsikringspræmien kan trækkes fra i skat, og du betaler skat af det beløb, du får udbetalt fra Lønsikring.

Hvis du ophører som selvstændig, inden du har haft din virksomhed i to hele regnskabsår og bliver ledig, beregner a-kassen din dagsløn på baggrund af din løn som lønmodtager. 

Du skal have haft Lønsikring i 12 måneder, før du har ret til udbetalinger.

Fra 1. januar 2013 har staten pålagt forsikringer en statsafgift på 1,1 % af præmien.