Dagpenge, men ingen Lønsikring

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du har ret til dagpenge, men ikke kan få udbetalt Lønsikring.

I forsikringsbetingelserne får du det fulde overblik over de undtagelser, der er i dækningen fra Lønsikring. Herunder får du et overblik over nogle af de vigtigste undtagelser.

Undtagelser

I nogle situationer kan du ikke få udbetalt Lønsikring, selv om du ellers har ret til dagpenge. Det sker f.eks., hvis du: 

  • udtræder af en virksomhed, som din ægtefælle eller dine medejere driver videre. 
  • ikke opfylder de almindelige krav for udbetaling. 
  • har fået kendskab til ophøret, inden du har haft forsikringen i 12 måneder.
  • har drevet virksomheden i mere end 5 år
  • er fyldt 55 år

Udvidet dækning 

Har du drevet virksomheden i mere end 5 år eller er fyldt 55 år, så kan du kun få Lønsikring, hvis ophøret af virksomheden skyldes konkurs eller tvangsopløsning.