Afgifter

Som forsikringsselskab er vi af Staten blevet pålagt at opkræve afgifter på forsikringspræmien. 


Ud over præmien for forsikringen vil der derfor også blive opkrævet statsafgift på 1,1% af præmien.   


Statsafgiften tilfalder ikke Krifa Forsikrings A/S men afregnes direkte til staten.