Ansvarsbegrænsning

Når du går ind på Krifa Forsikring A/S hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende ansvarsbegrænsningserklæring. Du bør derfor sætte dig nøje ind i erklæringens indhold. 


Oplysningerne på Krifa Forsikring A/S hjemmeside skal opfattes som generel information, og bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger eller vurderinger vedrørende selskabet. 

Krifa Forsikring A/S har gjort sit yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. Krifa Forsikring A/S giver dog ingen garantier herfor. 

Krifa Forsikring A/S fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på hjemmesiden og kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget tab, ej heller som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller undladelser på hjemmesiden. 

Krifa Forsikring A/S hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt selskabets kontrol. Sådanne links er et servicetilbud til læseren. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider. 

Varemærker og logoer på Krifa Forsikring A/S hjemmeside tilhører Krifa Forsikring A/S. Ingen er berettiget til på nogen måde at anvende disse varemærker, logoer og tekster uden Krifa Forsikring A/S forudgående, skriftlige tilladelse. 

Krifa Forsikring A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre på indholdet på hjemmesiden eller til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel. 

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende erklæring, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.